سرور مجازی با منابع اختصاصی المان

VDS - 2048 MB

•قیمت ماهیانه قیمت ثابت 410 هزار تومان در هر شرایط قیمت ارز
• سرعت دانلود 80 مگابیت تضمین شده. بر روی هر وی پی اس

 • Intel® Core™ i7- 4770 Processor • پردازنده
 • CORE 1 • اختصاص داده شده
 • 2048 مگابایت • حافظه رم
 • 500 گیگابایت • فضای هارد
 • 1 گیگابیت • پورت ارتباطی شبکه
 • دانلود نامحدود و آپلود 2000 گیگ • پهنای باند
 • ویندوز سرور ، میکروتیک , لینوکس •سیستم عامل
VDS - 3060 MB

• پردازنده
•قیمت ماهیانه قیمت ثابت 490 هزار تومان در هر شرایط قیمت ارز
• سرعت دانلود 80 مگابیت تضمین شده. بر روی هر وی پی اس

 • Intel® Core™ i7- 4770 Processor CPU
 • CORE 2 • اختصاص داده شده
 • 3060 مگابایت • حافظه رم
 • 500 گیگابایت • فضای هارد
 • 1 گیگابیت • پورت ارتباطی شبکه
 • دانلود نامحدود و آپلود 2000 گیگ • پهنای باند
 • ویندوز سرور ، میکروتیک , لینوکس •سیستم عامل
2048 - VDS MB

سرعت دانلود 30 مگابیت تضمین شده.

 • Intel® Core™i7-3770 Quadcore · پردازنده
 • 1.5 گیگاهرتز CORE 3 · اختصاص داده شده
 • 2048 مگابایت · حافظه رم
 • 20 گیگابایت · فضای هارد
 • 1 گیگابیت · پورت ارتباطی شبکه
 • نا محدود · پهنای باند
 • ویندوز سرور ، میکروتیک , لینوکس ·سیستم عامل
 • 410 هزار تومان قیمت ماهانه
2048 - VDS MB

· سرعت دانلود 30 مگابیت تضمین شده.

 • Intel® Core™i7-3770 Quadcore · پردازنده
 • 1.5 گیگا هرتز CORE 3 · اختصاص داده شده
 • 2048 مگابایت · حافظه رم
 • 40 گیگابایت · فضای هارد
 • 1 گیگابیت · پورت ارتباطی شبکه
 • نامحدود · پهنای باند
 • ویندوز سرور ، میکروتیک , لینوکس ·سیستم عامل
 • 430 هزار تومان قیمت ماهانه
VDS - 4096 MB

• پردازنده
•قیمت ماهیانه قیمت ثابت 680 هزار تومان در هر شرایط قیمت ارز
• سرعت دانلود 100 مگابیت تضمین شده. بر روی هر وی پی اس

 • Intel® Core™ i7- 4770 Processor CPU
 • CORE 3 • اختصاص داده شده
 • 4096 مگابایت • حافظه رم
 • 40 گیگابایت • فضای هارد
 • 1 گیگابیت • پورت ارتباطی شبکه
 • دانلود نامحدود • * پهنای باند
 • ویندوز سرور ، میکروتیک , لینوکس •سیستم عامل
VDS - 8192 MB

• پردازنده
•قیمت ماهیانه قیمت ثابت 1,200 هزار تومان در هر شرایط قیمت ارز
• سرعت دانلود 100 مگابیت تضمین شده. بر روی هر وی پی اس

 • Intel® Core™ i7- 4770 Processor CPU
 • CORE 5 • اختصاص داده شده
 • 8192 مگابایت • حافظه رم
 • 80 گیگابایت • فضای هارد
 • 1 گیگابیت • پورت ارتباطی شبکه
 • دانلود نامحدود • * پهنای باند
 • ویندوز سرور ، میکروتیک , لینوکس •سیستم عامل
VDS - 16288 MB

• پردازنده
•قیمت ماهیانه قیمت ثابت 1.850 هزار تومان در هر شرایط قیمت ارز
• سرعت دانلود 120 مگابیت تضمین شده. بر روی هر وی پی اس

 • Intel® Core™ i7- 4770 Processor CPU
 • CORE 6 • اختصاص داده شده
 • 16288 مگابایت • حافظه رم
 • 160 گیگابایت • فضای هارد
 • 1 گیگابیت • پورت ارتباطی شبکه
 • دانلود نامحدود • * پهنای باند
 • ویندوز سرور ، میکروتیک , لینوکس •سیستم عامل
فاکتور های متفرقه