سلام خدمت کاربران

متاسفانه یکی از سرور های اختصاصی مخصوص ارائه خدمات مجازی ساز با مشکل فنی روبرو شده است و در حال 

پیگیری برای تعویض قطعه مشکل دار هستیم لطفا دراین خصوص ، صبور و شکیبا باشید و ممکن است تا 48 ساعت سرویس شما از دسترس خارج باشد

مشکلی برای اطلاعات و دیتا شما پیش نخواهد امد 

لطفا صبور باشید

 حمعه, November 10, 2023

« برگشت