یافتن محصولات و سرویس ها


Gameserver-1


Ram : 16GB DDR3 1333 MHz
CPU : Intel i7 4790K | 4 cores/ 8 threads | 4 GHz
Hard Disk : 120 GB SSD - Samsung
Backup Space: 100GB
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 35 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


35.00 ماهانه

Gameserver-2


Ram : 32GB DDR3 1333MHz
CPU : Intel i7 4790K | 6 cores/ 12 threads | 3.1 GHz
Hard Disk : 1 x 240GB SSD
Backup Space: 100GB
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 128 عددقیمت ماهانه 45 یورو


قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


45.00 ماهانه