مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
Gameserver-1 -


Ram : 16GB DDR3 1333 MHz
CPU : Intel i7 4790K | 4 cores/ 8 threads | 4 GHz
Hard Disk : 120 GB SSD - Samsung
Backup Space: 100GB
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 35 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدGameserver-2 -


Ram : 32GB DDR3 1333MHz
CPU : Intel i7 4790K | 6 cores/ 12 threads | 3.1 GHz
Hard Disk : 1 x 240GB SSD
Backup Space: 100GB
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 128 عددقیمت ماهانه 45 یورو


قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSecure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (18.208.132.74) وارد شده اید.