مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
VDS - 1560 MB - • پردازنده : Intel® Core™ i7- 4770 Processor

• اختصاص داده شده : CORE 1
• حافظه رم : 1536 مگابایت
• فضای هارد : 500 گیگابایت
• پورت ارتباطی شبکه : 1 گیگابیت
• پهنای باند : دانلود نامحدود و آپلود 2000 گیگ
•سیستم عامل: ویندوز سرور ، میکروتیک , لینوکس

•قیمت ماهیانه قیمت ثابت 150 هزار تومان در هر شرایط قیمت ارز

• سرعت دانلود 80 مگابیت تضمین شده. بر روی هر وی پی اس


VDS - 2560 MB - گارانتی برگشت پول در شرایط نارضایتی
بدون سوال تا 72 ساعت

• پردازنده
CPU : Intel® Core™ i7- 4770 Processor

• اختصاص داده شده : CORE 2
• حافظه رم : 2560 مگابایت
• فضای هارد : 500 گیگابایت
• پورت ارتباطی شبکه : 1 گیگابیت
• پهنای باند : دانلود نامحدود و آپلود 2000 گیگ
•سیستم عامل: ویندوز سرور ، میکروتیک , لینوکس

•قیمت ماهیانه قیمت ثابت 155 هزار تومان در هر شرایط قیمت ارز

• سرعت دانلود 80 مگابیت تضمین شده. بر روی هر وی پی اس


VDS - 4096 MB -
• پردازنده
CPU : Intel® Core™ i7- 4770 Processor

• اختصاص داده شده : CORE 3
• حافظه رم : 4096 مگابایت
• فضای هارد : 1000 گیگابایت
• پورت ارتباطی شبکه : 1 گیگابیت
• * پهنای باند : دانلود نامحدود
•سیستم عامل: ویندوز سرور ، میکروتیک , لینوکس

•قیمت ماهیانه قیمت ثابت 240 هزار تومان در هر شرایط قیمت ارز

• سرعت دانلود 100 مگابیت تضمین شده. بر روی هر وی پی اس


VDS - 8192 MB (-5 موجود است) - • پردازنده
CPU : Intel® Core™ i7- 4770 Processor

• اختصاص داده شده : CORE 5
• حافظه رم : 8192 مگابایت
• فضای هارد : 1000 گیگابایت
• پورت ارتباطی شبکه : 1 گیگابیت
• * پهنای باند : دانلود نامحدود
•سیستم عامل: ویندوز سرور ، میکروتیک , لینوکس

•قیمت ماهیانه قیمت ثابت 295 هزار تومان در هر شرایط قیمت ارز

• سرعت دانلود 100 مگابیت تضمین شده. بر روی هر وی پی اس


VDS - 12288 MB (6 موجود است) - • پردازنده
CPU : Intel® Core™ i7- 4770 Processor

• اختصاص داده شده : CORE 6
• حافظه رم : 12288 مگابایت
• فضای هارد : 1350 گیگابایت
• پورت ارتباطی شبکه : 1 گیگابیت
• * پهنای باند : دانلود نامحدود
•سیستم عامل: ویندوز سرور ، میکروتیک , لینوکس

•قیمت ماهیانه قیمت ثابت 300 هزار تومان در هر شرایط قیمت ارز

• سرعت دانلود 120 مگابیت تضمین شده. بر روی هر وی پی اس


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.237.205.144) وارد شده است.