مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
SP-32 -


Ram : 32GB DDR4 ECC 2400 MHz
CPU : Intel Xeon E3-1270v6| 4 cores/ 8 threads |
Hard Disk : 2 x2 TB SATA3
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
قیمت ماهانه 65 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد


SP-64 -


Ram : 64GB DDR4 ECC 2400 MHz
CPU : Intel Xeon E3-1270v6| 4 cores/ 8 threads | 3.8 GHz
Hard Disk : 2 x2 TB SATA3
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 100 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSP-128 -


Ram : 128GB DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon E5-1650v3| 6 cores/ 12 threads | 3.9 GHz
Hard Disk : 2*2 TB Sata3
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
قیمت ماهانه 130 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدMG-128 -


Ram : 128 GB of RAM DDR4 ECC 1866 MHz
CPU : Intel 2x Xeon E5-2630v3| 16 cores/ 32 threads | 3.2 GHz
Hard Disk : 2X2 TB Sata3
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
قیمت ماهانه 205 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدفاکتور های متفرقه -

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (35.172.224.102) وارد شده اید.