مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
RedDED-2019-1 -


CPU Xeon Quad-Core X3450
RAM 16GB RAM
HDD 2x 2TB SATA
Traffic:Unmetered
KVM:Optional KVM
قیمت ماهانه 25 پوند

قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدRedDED-2019-2 -


CPU Xeon E3-1240 4 Cores
RAM 32GB RAM
HDD 1x 500GB SATA HDD 7200rpm
Minimum Speed: 1Gbps Port 300Mbps Guaranteed
Traffic:Unmetered
KVM:Optional KVMقیمت ماهانه 35 پوند

قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدRedDED-2019-3 -


CPU Dual Xeon E5-2430 (12 Cores)
RAM 64GB RAM
HDD 4x 600GB 15K SAS
Minimum Speed:1Gbps Port - 500Mbps Guaranteed
Traffic:Unmetered / 321TB
RAID: H200 Raid Controller – Raid 1 & 0
KVM:Free KVM
دارای 4 عدد آی پی
قیمت ماهانه 99 پوند

قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدRedDED-2019-4 -


CPU Xeon E3-1270 v5 4 Cores
RAM 64GB RAM
HDD 4x 250GB SSD
Minimum Speed: 1Gbps Unmetered
Traffic: Equivalent to 321TB/month
RAID:Onboard Raid 1
KVM:Free KVM
4 عدد آی پی
قیمت ماهانه 129 پوند

قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدRedDED-2019-5 -


CPU Xeon E3-1270 v5 4 Cores
RAM 64GB RAM
HDD 4x 4TB SATA HDD
Minimum Speed:1 Gbps
Traffic:Unmetered / 321TB
Minimum Speed : Unmetered 10Gbps Port – Contended
RAID:Onboard Raid 1
KVM:Free KVM4 عدد آی پی
قیمت ماهانه169 پوند

قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدRedDED-2019-6 -


CPU Xeon E3-1270 v5 4 Cores
RAM 64GB RAM
HDD 4x 500GB SSD
Minimum Speed: 1Gbps Port 500Mbps Guaranteed
Traffic:Unmetered
KVM:Optional KVMقیمت ماهیانه 169پوند

قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدRedDED-2019-7 -


CPU Dual Xeon E5-2630 v4 20 Cores
RAM 128GB RAM
HDD 2x 250GB SSD
Minimum Speed:1Gbps Port - 500Mbps Guaranteed
Traffic:Unmetered / 321TB
RAID: H200 Raid Controller – Raid 1 & 0
KVM:Free KVM299 پوند
قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدRedDED-2019-8 -CPU Dual Xeon E5-2630 v4 20 Cores
RAM 128GB RAM
4x 2TB SATA HDD
Minimum Speed:1Gbps Port - 500Mbps Guaranteed
Traffic:Unmetered / 321TB
RAID: H200 Raid Controller – Raid 1 & 0
KVM:Free KVM319 پوند

قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدRedDED-2019-9 -CPU Dual Xeon E5-2630 v4 20 Cores
RAM 128GB RAM
2x 250GB SSD + 12x 4TB SATA HDD
Minimum Speed:1Gbps Port - 500Mbps Guaranteed
Traffic:Unmetered / 321TB
RAID: H200 Raid Controller – Raid 1 & 0
KVM:Free KVM539 پوند
قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدفاکتور های متفرقه -

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (35.172.224.102) وارد شده اید.