مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
E3-SAT-1-16 -


Ram : 16 GB DDR3
CPU : Intel Xeon E3 1225v2 | 4 cores/ 4 threads | 3.2 GHz
Hard Disk : 3 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Raid: soft
Backup Space: 100GB
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 128 عددقیمت ماهانه 35 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدOP-SAT-1-32 -


Ram : 32GB DDR3 1600MHz
CPU : AMD Opteron 4334 | 6 cores/ 6 threads
Hard Disk : 4 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Raid: soft
Backup Space: 100GB
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 128 عددقیمت ماهانه 35 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدE3-SSD-1-32 -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Xeon E3-1245v2 | 4 cores/ 4 threads | 3.2 GHz
Hard Disk : 2x480GB SSD HDD Raid: soft
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 128 عددقیمت ماهانه 40 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدE3-SSD-2-32 -


Ram : 32 GB ECC
CPU : Intel Xeon E3-1231v3 | 4 cores/ 8 threads
Hard Disk : 2x480GB SSD 6 Gb/s
Raid: soft
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 16 عدد


قیمت ماهانه 50 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدE3-SAT-2-32 -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Xeon E3-1231v3 | 4 cores/ 4 threads |
Hard Disk : SoftRaid 4x2TB SATA | 6 Gb/s
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 128 عدد


قیمت ماهانه 50 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدE5-SSD-1-64 -


Ram : 64GB DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon E5-1630v3 | 4 cores/ 8 threads | 3.4 GHz
Hard Disk : SoftRaid 2x480GB SSD
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 128 عدد


قیمت ماهانه 60 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدE5-SAT-1-64 -


Ram : 64GB DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon E5-1630v3 | 4 cores/ 8 threads
Hard Disk : 4 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Raid: soft
Backup Space: 100GB
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 128 عدد


قیمت ماهانه 60 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدE5-SAT-2-64 -


Ram : 64GB DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon E5-1650v3 | 6 cores/ 12 threads | 3.1 GHz
Hard Disk : 4 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Raid: soft
Backup Space: 100GB
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 128 عدد


قیمت ماهانه 70 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدفاکتور های متفرقه -

5 یکبار

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (35.172.224.102) وارد شده اید.