مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
FS-24T -


Ram : 16GB DDR4 ECC 2133MHz
CPU : Intel Xeon D-1521 | 8 cores/ 8 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 4 x 6 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbps with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom

قیمت ماهانه 89 یورو


قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدFS-48T -


Ram : 64GB DDR4 ECC 1866 MHz
CPU : Intel Xeon E5-2620v3 | 6 cores/ 12 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : SoftRAID 12x4TB SAS
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 10 Gbps with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
قیمت ماهانه325 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدفاکتور های متفرقه -

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (18.208.132.74) وارد شده اید.