مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
EG-16 -


Ram : 16GB DDR4 ECC 2400MHz
CPU : Xeon E3-1230v6 | 4 cores/ 8 threads |
Hard Disk : 2 x 4 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
قیمت ماهانه 65 یورو


قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEG-32 -


Ram : 32GB DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon E3-1270v6 | 4 cores/ 8 threads |
Hard Disk : 2 x 4 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
قیمت ماهانه 95 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEG-64 -


Ram : 64GB DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon E5-1650v3| 6 cores/ 12 threads |
Hard Disk : 2 x 4 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
قیمت ماهانه 150 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEG-128 -


Ram : 128 GB DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon E5-1660v3 | 8 cores/ 16 threads | 3.5 GHz
Hard Disk : 2 x 4 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 10 Gbps with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
قیمت ماهانه 200 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدفاکتور های متفرقه -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.234.254.115) وارد شده است.