مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
سرویس درخواستی با کانفیگ خاص - سرویس های که در سایت برای
فروش/خدمات
لیست نشده اند

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.237.205.144) وارد شده است.