مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
HP ProLiant DL120 -


Ram : 4GB DDR3
CPU : Intel Dual-Core G6950
Hard Disk : 4x500GB SATA2
Bandwidth : 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : NL, DE, US | Datacenter : Leaseweb | OS : Custom


قیمت ماهانه 59 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودHP ProLiant DL120 G7 -


Ram : 4GB DDR3
CPU : Intel Dual-Core G850
Hard Disk : 4x500GB SATA2
Bandwidth : 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : NL, DE, US | Datacenter : Leaseweb | OS : Custom


قیمت ماهانه 69 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودHP DL120G6/Intel Xeon X3440 -


Ram : 4GB DDR3
CPU : Intel Quad-Core Xeon X3440
Hard Disk : 4x500GB SATA2
Bandwidth : 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : NL, DE, US | Datacenter : Leaseweb | OS : Custom


قیمت ماهانه 89 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودHP ProLiant DL120 G7 -


Ram : 8GB DDR3
CPU : Intel Quad-Core Xeon E3-1230
Hard Disk : 4x500GB SATA2
Bandwidth : 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : DE, US | Datacenter : Leaseweb | OS : Custom


قیمت ماهانه 99 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودHP ProLiant DL120 G7 -


Ram : 8GB DDR3
CPU : Intel Quad Core Xeon E3-1270
Hard Disk : 4x500GB SATA2
Bandwidth : 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : DE, US | Datacenter : Leaseweb | OS : Custom


قیمت ماهانه 109 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودDell R510/2xCpu -


Ram : 4GB DDR3
CPU : 2 x Intel Quad-Core Xeon E5504
Hard Disk : 4x300GB SAS 15k
Bandwidth : 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Netherlands | Datacenter : Leaseweb | OS : Custom


قیمت ماهانه 119 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودHP DL180G6/2x Cpu -


Ram : 8GB DDR3
CPU : 2 x Intel Quad-Core Xeon E5620
Hard Disk : 4x1TB SATA2
Bandwidth : 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : DE, US | Datacenter : Leaseweb | OS : Custom


قیمت ماهانه 139 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودIBM x3650 M4 -


Ram : 16GB DDR3
CPU : 2 x Intel Hexa-Core Xeon E5-2620
Hard Disk : 4x1TB SATA2
Bandwidth : 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : NL, DE, US | Datacenter : Leaseweb | OS : Custom


قیمت ماهانه 219 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودSupermicro SC846TQ -


Ram : 16GB DDR2
CPU : Intel Quad-Core Xeon L5410
Hard Disk : 24x2TB SATA2
Bandwidth : 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : NL, DE | Datacenter : Leaseweb | OS : Custom


قیمت ماهانه 349 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودSupermicro SC846 -


Ram : 32GB DDR3
CPU : Intel Quad-Core Xeon E5620
Hard Disk : 24x2TB SATA2
Bandwidth : 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : DE, US | Datacenter : Leaseweb | OS : Custom


قیمت ماهانه 449 یورو
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودفاکتور های متفرقه -

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (18.208.132.74) وارد شده اید.